Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 9 март 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 8.Внесени документи
 9.Ред на работа
 10.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 11.Дневен ред на следващото заседание
 12.Закриване на заседанието
 13.Закриване на годишната сесия
 Списък на присъствалите
Протокол (89 kb)
28/05/2020 12:00
  Списък на присъствалите (45 kb)
28/05/2020 11:26
 
Протокол (68 kb)
28/05/2020 12:00
  Списък на присъствалите (12 kb)
28/05/2020 11:26
 
Протокол (235 kb)
28/05/2020 12:00
  Списък на присъствалите (82 kb)
28/05/2020 11:26
Последно осъвременяване: 28 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност