Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 9 март 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 8.Внесени документи
 9.Ред на работа
 10.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 11.Дневен ред на следващото заседание
 12.Закриване на заседанието
 13.Закриване на годишната сесия
 Списък на присъствалите
Протокол (89 kb) Списък на присъствалите (45 kb) 
 
Протокол (89 kb) Списък на присъствалите (45 kb) 
 
Протокол (68 kb) Списък на присъствалите (12 kb) 
 
Протокол (233 kb) Списък на присъствалите (82 kb) 
Последно осъвременяване: 12 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност