Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 9 marca 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Składanie dokumentów
 9.Porządek obrad
 10.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 11.Porządek obrad następnego posiedzenia
 12.Zamknięcie posiedzenia
 13.Zamknięcie sesji rocznej
 Lista obecności
Protokół (80 kb)
28/05/2020 12:10
  Lista obecności (45 kb)
28/05/2020 11:36
 
Protokół (65 kb)
28/05/2020 12:10
  Lista obecności (12 kb)
28/05/2020 11:36
 
Protokół (221 kb)
28/05/2020 12:10
  Lista obecności (74 kb)
28/05/2020 11:36
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności