Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 9 mars 2020 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Inkomna dokument
 9.Arbetsplan
 10.Justering av protokollet från detta sammanträde
 11.Föredragningslista för nästa sammanträde
 12.Avslutande av sammanträdet
 13.Avslutande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (80 kb) Närvarolista (45 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (45 kb) 
 
Protokoll (64 kb) Närvarolista (12 kb) 
 
Protokoll (218 kb) Närvarolista (74 kb) 
Senaste uppdatering: 12 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy