Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 154 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2020-2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου