Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2020 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie zasadania
CRE

Zasadanie Európskeho parlamentu 2020 – 2021 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 154 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 28. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia