Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2020 - Bruxelles

4. Situația actuală a epidemiei de coronavirus și asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația actuală a epidemiei de coronavirus și asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului), Stella Kyriakides (membră a Comisiei) și Janez Lenarčič (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, neafiliat, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit Stella Kyriakides, Janez Lenarčič și Nikolina Brnjac.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.

(Ședința a fost suspendată la 12.21.)

Ultima actualizare: 28 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate