Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2020 - Bruxelles

12. Situația migrației la frontiera dintre Grecia și Turcia și răspunsul comun al UE la aceasta (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația migrației la frontiera dintre Grecia și Turcia și răspunsul comun al UE la aceasta (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Ylva Johansson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petros Kokkalis, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko și Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki și Bettina Vollath.

Au intervenit Nikolina Brnjac și Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 28 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate