Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2020 - Bruxelles

15. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/934 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii referitoare la comercializarea stocurilor de produse vitivinicole (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 februarie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 în ceea ce privește retragerea temporară a regimurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 pentru anumite produse originare din Regatul Cambodgia (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 februarie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește siguranța pistelor și datele aeronautice (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 februarie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/128 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 februarie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) 2019/125 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 februarie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 februarie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul Delegat al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 martie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN

Ultima actualizare: 28 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate