Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2020 г. - Брюксел

16. Промяна на заглавията на доклади по собствена инициатива

Процедура 2019/2211 (INI)

комисия ECON

Ново заглавие: Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г.

Процедура 2019/2212 (INI)

комисия EMPL

Ново заглавие: Европейски семестър за координация на икономическите политики: Аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 г.

Последно осъвременяване: 28 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност