Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2020 г. - Брюксел

17. Петиции

Петиции от № 0062-20 до № 0171-20 са вписани в регистъра на 9 март 2020 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на 9 март 2020 г. председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са нито граждани на Европейския съюз, нито имат местопребиваване или седалище в държава членка.

Последно осъвременяване: 28 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност