Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2020 - Bryssel

17. Framställningar

Framställningarna nr 0062-20–0171-20 hade upptagits i registret den 9 mars 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 9 mars 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.

Senaste uppdatering: 28 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy