Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2020 г. - Брюксел

18. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

JURI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, AFCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-ми ЕФР (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 9-и ЕФР (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 10-и ЕФР (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 11-и ЕФР (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ECON, EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, IMCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие – Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, REGI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ИИЛ2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2020 – Раздел III – Комисия (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2020 – Раздел III – Комисия (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 – 2020/2033(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)).
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагащи: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)).
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагащи: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политики за заетост на държавите членки (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

2) от членове на Парламента

- Peter Kofod. Предложение за резолюция относно чуждестранното финансиране на радикалния ислям в Европа (B9-0087/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно европейския военен ангажимент за борба с ислямския тероризъм в Сахел (B9-0096/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni Milan Zver. Предложение за резолюция относно подкрепа за плана за мир между Израел и Палестина (B9-0097/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция за определяне на минимална месечна надбавка за дете на издръжка в размер на най-малко 150 евро на цялата територия на Европейския съюз (B9-0114/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Jordan Bardella. Предложение за резолюция относно религиозните свободи в Черна гора (B9-0115/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gerolf Annemans. Предложение за резолюция относно видимото увеличаване на молбите за предоставяне на убежище в Европейския съюз от Централна и Южна Америка, по-специално от граждани на трети държави, освободени от изискването за притежаване на виза (B9-0116/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Thierry Mariani. Предложение за резолюция относно извънтериториалната компетентност на правото на САЩ (B9-0117/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагащи :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Предложение за резолюция относно важността на историческата памет за Втората световна война (B9-0118/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Предложение за резолюция относно зачитането на езиковото многообразие в европейските институции (B9-0119/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

Последно осъвременяване: 28 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност