Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Επιδημία κορoνoϊού: Παρούσα κατάσταση και διασφάλιση συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία και την κοινωνία (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Συμπεράσματα από την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)
 9.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 10.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 12.Κατάσταση του μεταναστευτικού στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κοινή αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 15.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 16.Αλλαγή τίτλων των εκθέσεων πρωτοβουλίας
 17.Αναφορές
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (350 kb)
28/05/2020 14:38
  Κατάσταση παρόντων (53 kb)
28/05/2020 14:08
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb)
28/05/2020 14:38
  Κατάσταση παρόντων (13 kb)
28/05/2020 14:08
 
Συνοπτικά πρακτικά (295 kb)
28/05/2020 14:38
  Κατάσταση παρόντων (87 kb)
28/05/2020 14:08
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου