Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 10. märts 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Koroonaviiruse puhang, hetkeolukord ja Euroopa tasandil kooskõlastatud tegevus tervishoiu-, majandus- ja sotsiaalmõjude leevendamiseks (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Euroopa Ülemkogu 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (arutelu)
 9.Osaistungjärkude ajakava
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Rändeolukord Kreeka ja Türgi piiril ning ELi ühismeetmed (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 15.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 16.Algatusraportite pealkirjade muutmine
 17.Petitsioonid
 18.Esitatud dokumendid
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (226 kb)
28/05/2020 14:40
  Kohalolijate nimekiri (53 kb)
28/05/2020 14:10
 
Protokoll (76 kb)
28/05/2020 14:40
  Kohalolijate nimekiri (13 kb)
28/05/2020 14:10
 
Protokoll (261 kb)
28/05/2020 14:40
  Kohalolijate nimekiri (78 kb)
28/05/2020 14:10
Viimane päevakajastamine: 28. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika