Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2020 - Bryssel
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Koronavirusepidemia, tilannekatsaus ja koordinoidut EU:n toimet terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten johdosta (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 8.Monivuotista rahoituskehystä 20. helmikuuta 2020 käsitelleen ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
 9.Istuntokalenteri
 10.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 12.Muuttoliiketilanne Kreikan ja Turkin rajalla ja EU:n yhteiset toimet sen johdosta (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 15.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 16.Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen
 17.Vetoomukset
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (226 kb)
28/05/2020 14:42
  Läsnäololista (53 kb)
28/05/2020 14:10
 
Pöytäkirja (77 kb)
28/05/2020 14:42
  Läsnäololista (13 kb)
28/05/2020 14:10
 
Pöytäkirja (263 kb)
28/05/2020 14:42
  Läsnäololista (77 kb)
28/05/2020 14:10
Päivitetty viimeksi: 28. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö