Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 10 maart 2020 - Brussel
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Uitbraak van het coronavirus: stand van zaken en waarborging van een gecoördineerde Europese reactie inzake de gezondheidsaspecten en de economische en maatschappelijke effecten (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 8.Conclusies van de speciale bijeenkomst van de Europese Raad van 20 februari 2020 over het meerjarig financieel kader (debat)
 9.Vergaderrooster
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.De migratiesituatie aan de Grieks-Turkse grens en de gemeenschappelijke respons van de EU (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 15.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 16.Wijzigingen van titels van initiatiefverslagen
 17.Verzoekschriften
 18.Ingekomen stukken
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (225 kb)
28/05/2020 14:48
  Presentielijst (53 kb)
28/05/2020 14:16
 
Notulen (78 kb)
28/05/2020 14:48
  Presentielijst (13 kb)
28/05/2020 14:16
 
Notulen (263 kb)
28/05/2020 14:48
  Presentielijst (77 kb)
28/05/2020 14:16
Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid