Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Coronavirusutbrottet – det aktuella läget och en samordnad EU-reaktion på de hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 8.Slutsatser från det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen (debatt)
 9.Datum för sammanträdesperioderna
 10.Begäran om upphävande av immunitet
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning
 12.Migrationssituationen vid den grekisk-turkiska gränsen och EU:s gemensamma reaktion (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 15.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 16.Ändring av titlar på initiativbetänkanden
 17.Framställningar
 18.Inkomna dokument
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (226 kb)
28/05/2020 14:56
  Närvarolista (53 kb)
28/05/2020 14:20
 
Protokoll (77 kb)
28/05/2020 14:56
  Närvarolista (13 kb)
28/05/2020 14:20
 
Protokoll (263 kb)
28/05/2020 14:56
  Närvarolista (77 kb)
28/05/2020 14:20
Senaste uppdatering: 28 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy