Index 
Jegyzőkönyv
PDF 285kWORD 84k
2020. március 10., Kedd - Brüsszel
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.A koronavírus-járvány, a jelenlegi helyzet és összehangolt, uniós szintű válaszlépések biztosítása egészségügyi, gazdasági és szociális téren (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 8.Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről tartott 2020. február 20-i rendkívüli ülésének következtetései (vita)
 9.Ülésnaptár
 10.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 11.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 12.A migrációs helyzet a görög-török határon és az EU erre adott közös válasza (vita)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 15.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 16.Saját kezdeményezésű jelentések címének változása
 17.Petíciók
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülésnapok időpontja
 21.Az ülés berekesztése
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 154. cikkének értelmében az Európai Parlament 2020-2021-es ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök a 2020. évi nemzetközi nőnap alkalmából nyilatkozatot tesz.

Hangsúlyozza, hogy a nők milyen fontos munkát végeznek a koronavírus okozta nehéz helyzetben. Utal továbbá a Bizottság által a közelmúltban bemutatott, a nők és férfiak közötti egyenlőséget előmozdító stratégiára, és emlékeztet arra, hogy a Parlament teljes mértékben elkötelezett a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak Európai Unión belüli és világszerte történő megerősítése mellett.

Felszólal Frances Fitzgerald, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Irène Tolleret, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Catherine Griset, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lucia Ďuriš Nicholsonová, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke).


4. A koronavírus-járvány, a jelenlegi helyzet és összehangolt, uniós szintű válaszlépések biztosítása egészségügyi, gazdasági és szociális téren (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A koronavírus-járvány, a jelenlegi helyzet és összehangolt, uniós szintű válaszlépések biztosítása egészségügyi, gazdasági és szociális téren (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke), Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) és Janez Lenarčič (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, független, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Stella Kyriakides, Janez Lenarčič és Nikolina Brnjac.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.

(Az ülést 12.21-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 15.02-kor folytatódik.


6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


7. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet elfogadása céljából – A Tanács indokolása – A Tanács által 2020. február 25-én elfogadott szöveg (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2020. március 11.


8. Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről tartott 2020. február 20-i rendkívüli ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről tartott 2020. február 20-i rendkívüli ülésének következtetései (2020/2575(RSP))

Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins és Lefteris Christoforou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič és Maria Grapini.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


9. Ülésnaptár

Tekintettel a koronavírus-járványra, biztonsági és közegészségügyi intézkedésként, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Parlament elláthassa alapvető feladatait, az Elnökök Értekezlete mai ülésén az alábbi határozatot hozta:

a 2020. áprilisi I. ülést Brüsszelben fogják tartani 2020. április 1-jén és 2-án.

A módosított ülésnaptár megtalálható a Parlament honlapján.


10. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes portugál hatóságok továbbítottak egy Nuno Melo képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, hogy folytatni lehessen egy eljárást, amelyben nevezett a kérelmező.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Renew és a GUE/NGL képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

AFET bizottság: María Soraya Rodríguez Ramos

DEVE bizottság: Jan-Christoph Oetjen

BUDG bizottság: Eero Heinäluoma

CONT bizottság: Pierre Karleskind

ECON bizottság: Caroline Nagtegaal

EMPL bizottság: Atidzhe Alieva-Veli és Marie-Pierre Vedrenne

REGI bizottság: Irène Tolleret

AGRI bizottság: Matt Carthy helyére Chris MacManus

PECH bizottság: Fredrick Federley

LIBE bizottság: Iratxe García Pérez

FEMM bizottság: Irène Tolleret helyére Chrysoula Zacharopoulou és Hilde Vautmans

PETI bizottság: Marie-Pierre Vedrenne többé nem tag

DROI albizottság: Karin Karlsbro

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: José Ramón Bauzá Díaz

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Dietmar Köster

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Paolo De Castro

A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Brando Benifei

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Eric Andrieu

A Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Kathleen Van Brempt

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Miriam Dalli

A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Matt Carthy helyett Chris MacManus

Az EU-Chile parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: José Ramón Bauzá Díaz helyett Urmas Paet

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Paolo De Castro helyett Brando Benifei és José Ramón Bauzá Díaz helyett Urmas Paet

A határozatok a mai naptól hatályosak.


12. A migrációs helyzet a görög-török határon és az EU erre adott közös válasza (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A migrációs helyzet a görög-török határon és az EU erre adott közös válasza (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Annalisa Tardino, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emmanouil Fragkos, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petros Kokkalis, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko és Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki és Bettina Vollath.

Felszólal: Nikolina Brnjac és Ylva Johansson.

A vitát berekesztik.


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet az AGRI bizottság arra irányuló ajánlására, hogy ne emeljenek kifogást a 2020. március 9-én, hétfőn bejelentett felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen (2020.3.9-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlás elfogadottnak tekintendő, és azt közzé fogják tenni az elfogadott szövegek között (P9_TA(2020)0040).


14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található cikloxidim, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - határidő: 2020. május 6)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a diizocianátok tekintetében történő módosításáról (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - határidő: 2020. május 28)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről, az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról szóló 582/2011/EU bizottsági rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről, valamint az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet dán nyelvi változatának helyesbítéséről (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - határidő: 2020. június 6)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)


15. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a szőlőből készült termékek készleteinek forgalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő helyesbítéséről (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 13

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 978/2012/EU rendelet II. és IV. mellékletének a Kambodzsai Királyságból származó egyes termékek vonatkozásában a 978/2012/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett előírások ideiglenes visszavonása tekintetében való módosításáról (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 12

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 139/2014/EU rendeletnek a futópályabiztonság és a légiforgalmi adatok tekintetében történő módosításáról (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 13

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 17

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló (EU) 2019/125 rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 18

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló (EU) 2018/196 rendelet módosításáról (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 21

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a harmadik országok által kibocsátott pilótatanúsítványok elfogadására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. március 4

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN


16. Saját kezdeményezésű jelentések címének változása

Eljárás: 2019/2211 (INI)

ECON bizottság

Új cím: A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2020. évi éves fenntartható növekedési stratégia

Eljárás: 2019/2212 (INI)

EMPL bizottság

Új cím: A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai


17. Petíciók

A 0062-20–0171-20 számú petíciókat 2020. március 9-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. március 9-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Végrehajtó ügynökségek (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, AFCO

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8. EFA (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 9. EFA (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 10. EFA (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 11. EFA (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- 2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- 2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- 2018. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (ABE) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2018. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON, EMPL

- 2018. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2018. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, IMCO

- 2018. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2018. évi mentesítés: Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2018. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, REGI

- 2018. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- 2018. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2018. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Végrehajtó ügynökségek (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, AFCO

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8. EFA (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 9. EFA (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 10. EFA (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 11. EFA (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2018. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- 2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- 2018. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- 2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2018. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- 2018. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (ABE) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2018. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON, EMPL

- 2018. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2018. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, IMCO

- 2018. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2018. évi mentesítés: Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2018. évi mentesítés: Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2018. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, REGI

- 2018. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- 2018. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2018. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2018. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- A DEC 01/2020. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 02/2020. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikke (1) bekezdésének és 146. cikke (1) bekezdésének értelmében az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Javaslat a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikke (1) bekezdésének és 146. cikke (1) bekezdésének értelmében az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- Az Európai Bankhatóság (EBH) ügyvezető igazgatójának kinevezése (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

2) a képviselők

- Peter Kofod. Állásfoglalási indítvány a radikális iszlám Európában történő külföldi finanszírozásáról (B9-0087/2020)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az iszlám terrorizmus elleni európai katonai fellépésről a Száhel-övezetben (B9-0096/2020)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni és Milan Zver. Állásfoglalási indítvány az izraeli–palesztin béketerv támogatásáról (B9-0097/2020)

utalva

illetékes :

AFET

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány az eltartott gyermek után járó havi támogatás uniós szinten, legalább 150 euró összegben történő megállapításáról (B9-0114/2020)

utalva

illetékes :

EMPL

- Jordan Bardella. Állásfoglalási indítvány a montenegrói vallásszabadságról (B9-0115/2020)

utalva

illetékes :

AFET

- Gerolf Annemans. Állásfoglalási indítvány a Közép- és Dél-Amerikából, különösen a vízumkötelezettség alól mentes harmadik országokból érkező állampolgárok által benyújtott menedékjog iránti kérelmek számának szembetűnő növekedéséről az Európai Unióban (B9-0116/2020)

utalva

illetékes :

LIBE

- Thierry Mariani. Állásfoglalási indítvány az amerikai jog amerikai felségterületen kívüli alkalmazásáról (B9-0117/2020)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Állásfoglalási indítvány a II. világháborúról való megemlékezés fontosságáról (B9-0118/2020)

utalva

illetékes :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Állásfoglalási indítvány a többnyelvűség tiszteletben tartásáról az európai intézményekben (B9-0119/2020)

utalva

illetékes :

AFCO


19. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


20. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. április 1. és 2020. április 2.


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 18.28-kor berekesztik.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Utolsó frissítés: 2020. május 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat