Indiċi 
Minuti
PDF 270kWORD 79k
It-Tlieta, 10 ta' Marzu 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Tifqigħa ta' coronavirus, is-sitwazzjoni attwali u l-iżgurar ta' reazzjoni Ewropea koordinata għall-impatt soċjali, ekonomiku u fuq is-saħħa (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 7.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 8.Konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Frar 2020 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (dibattitu)
 9.Kalendarju tas-sessjonijiet
 10.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 11.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 12.Is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fil-fruntiera bejn il-Greċja u t-Turkija u r-rispons komuni tal-UE għaliha (dibattitu)
 13.Atti delegati (Artikolu 111(6), tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 14.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Tibdil ta' titoli ta' rapporti fuq inizjattiva proprja
 17.Petizzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2020-2021 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamlet dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa 2020.

Enfasizzat il-ħidma tan-nisa fis-sitwazzjoni diffiċli li ħoloq il-coronavirus. Għamlet ukoll referenza għall-istrateġija favur l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, li l-Kummissjoni ppreżentat dan l-aħħar, u fakkret fl-impenn totali tal-Parlament favur it-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tad-drittijiet tan-nisa fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja.

Interventi ta': Frances Fitzgerald f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Irène Tolleret f'isem il-Grupp Renew, Catherine Griset f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová f'isem il-Grupp ECR, u Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Intervent ta': Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill).


4. Tifqigħa ta' coronavirus, is-sitwazzjoni attwali u l-iżgurar ta' reazzjoni Ewropea koordinata għall-impatt soċjali, ekonomiku u fuq is-saħħa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tifqigħa ta' coronavirus, is-sitwazzjoni attwali u l-iżgurar ta' reazzjoni Ewropea koordinata għall-impatt soċjali, ekonomiku u fuq is-saħħa (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill), Stella Kyriakides (Membru tal-Kummissjoni) u Janez Lenarčič (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp Renew, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joanna Kopcińska f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini Membru mhux affiljat, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Stella Kyriakides, Janez Lenarčič u Nikolina Brnjac.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali sussegwenti.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.21.)


PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.02.


6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


7. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbret, skont l-Artikolu 63(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċeviet mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri oħra, li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1369 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 - Dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill - Adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Frar 2020 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 11 ta' Marzu 2020.


8. Konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Frar 2020 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Frar 2020 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (2020/2575(RSP))

Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Rasmus Andresen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins u Lefteris Christoforou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič u Maria Grapini.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.


9. Kalendarju tas-sessjonijiet

Minħabba s-sitwazzjoni tal-coronavirus, bħala miżura ta' sigurtà u ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika u sabiex il-Parlament ikun jista' jeżerċita l-funzjonijiet ewlenin tiegħu, il-Konferenza tal-Presidenti adottat waqt il-laqgħa tagħha tal-lum din id-deċiżjoni:

il-perjodu ta' sessjoni ta' April I 2020 se jsir fi Brussell l-1 u t-2 ta' April 2020.

Il-kalendarju rivedut huwa disponibbli fuq is-sit web tal-Parlament.


10. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Portugiżi kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Nuno Melo sabiex jippermettu t-tkomplija ta' proċess li hu beda bħala applikant.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


11. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċeviet mill-gruppi Renew u GUE/NGL id-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

Kumitat DEVE: Jan-Christoph Oetjen

Kumitat BUDG: Eero Heinäluoma

Kumitat CONT: Pierre Karleskind

Kumitat ECON: Caroline Nagtegaal

Kumitat EMPL: Atidzhe Alieva-Veli u Marie-Pierre Vedrenne

Kumitat REGI: Irène Tolleret

Kumitat AGRI: Chris MacManus minflok Matt Carthy

Kumitat PECH: Fredrick Federley

Kumitat LIBE: Iratxe García Pérez

Kumitat FEMM: Chrysoula Zacharopoulou u Hilde Vautmans minflok Irène Tolleret

Kumitat PETI: Marie-Pierre Vedrenne ma għadhiex membru

Sottokumitat DROI: Karin Karlsbro

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija: José Ramón Bauzá Díaz

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran: Dietmar Köster

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Paolo De Castro

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil: Brando Benifei

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Eric Andrieu

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Kathleen Van Brempt

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana: Miriam Dalli

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afrika t'Isfel: Chris MacManus minflok Matt Carthy

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì: Urmas Paet minflok José Ramón Bauzá Díaz

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Brando Benifei minflok Paolo De Castro u Urmas Paet minflok José Ramón Bauzá Díaz

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


12. Is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fil-fruntiera bejn il-Greċja u t-Turkija u r-rispons komuni tal-UE għaliha (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fil-fruntiera bejn il-Greċja u t-Turkija u r-rispons komuni tal-UE għaliha (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Annalisa Tardino f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emmanouil Fragkos f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petros Kokkalis, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko u Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki u Bettina Vollath.

Interventi ta': Nikolina Brnjac u Ylva Johansson.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Atti delegati (Artikolu 111(6), tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat AGRI li ma ssirx oġġezzjoni għall-att delegat tħabbret fil-plenarja l-jum ta' qabel it-Tnejn 9 ta' Marzu 2020 (punt 6 tal-Minuti ta' 9.3.2020).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit fl-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tiġi ppubblikata fit-Testi adottati (P9_TA(2020)0040).


14. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi taċ-ċiklossidim, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f’ċerti prodotti jew fuqhom (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - skadenza: 6 ta' Mejju 2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tad-diisoċjanati (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - skadenza: 28 ta' Mejju 2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi ċerti verżjonijiet lingwistiċi tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru), li jikkoreġi ċerti verżjonijiet lingwistiċi tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u li jemenda l-Annessi I u III għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Daniża tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2400 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - skadenza: 6 ta' Ġunju 2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


15. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jirrettifika r-Regolament Delegat (UE) 2019/934 fir-rigward tal-arranġamenti tranżizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' stokkijiet tal-prodotti tad-dielja (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Frar 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar l-irtirar temporanju tal-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 fir-rigward ta' ċerti prodotti li joriġinaw mir-Renju tal-Kambodja (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Frar 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 139/2014 fir-rigward tas-sikurezza tar-runways u d-data ajrunawtika (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Frar 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi ċerti verżjonijiet lingwistiċi tar-Regolament Delegat (UE) 2016/128 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew utal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni ul-informazzjoni għall-ikel għal skopijiet mediċi speċjali (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Frar 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u V tar-Regolament (UE) 2019/125 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Frar 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2018/196 dwar dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Frar 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċertifikazzjoni ta' bdoti ta' pajjiżi terzi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Marzu 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN


16. Tibdil ta' titoli ta' rapporti fuq inizjattiva proprja

Proċedura 2019/2211 (INI)

Kumitat ECON

Titolu ġdid: Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli 2020

Proċedura 2019/2212 (INI)

Kumitat EMPL

Titolu ġdid: Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u marbuta mal-impjiegi fl-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2020


17. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet Nru 0062-20 sa 0171-20 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 9 ta' Marzu 2020, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President irrefera fid-data 9 ta' Marzu 2020 , skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 226(15) tar-Regoli ta' Proċedura, lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Aġenziji Eżekuttivi (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, AFCO

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - it-8 FEŻ (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - id-9 FEŻ (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - l-10 FEŻ (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - il-11-il FEŻ (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2018: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2018: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Kwittanza 2018: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON, EMPL

- Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: Il-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Kwittanza 2018: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2018: L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: Impriża konġunta - Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta "Ajrunawtika u Ambjent" (CLEAN SKY) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, REGI

- Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Kwittanza 2018: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2018: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2018: Komponenti u Sistemi Elettroniċi għal Tmexxija Ewropea (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 01/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 02/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima") (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

2) mill-Membri

- Peter Kofod. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar finanzjament barrani tal-Iżlam radikali fl-Ewropa (B9-0087/2020)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar impenn militari Ewropew kontra t-terroriżmu Iżlamiku fis-Saħel (B9-0096/2020)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni u Milan Zver. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar appoġġ lill-Pjan ta' Paċi bejn Iżrael u l-Palestina (B9-0097/2020)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffissar ta’ allowance minimu għal kull wild dipendenti ta’ mill-inqas EUR 150 fl-Unjoni Ewropea kollha (B9-0114/2020)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Jordan Bardella. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-libertà tar-reliġjon fil-Montenegro (B9-0115/2020)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Gerolf Annemans. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda evidenti fl-applikazzjonijiet għall-ażil mill-Amerka Ċentrali u mill-Amerka t'Isfel fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari minn ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma eżentati mill-ħtieġa ta' viża (B9-0116/2020)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Thierry Mariani. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekstraterritorjalità tad-dritt Amerikan (B9-0117/2020)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tat-tifkira tat-Tieni Gwerra Dinjija (B9-0118/2020)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispett tal-multilingwiżmu fl-istituzzjonijiet Ewropej (B9-0119/2020)

irriferut

responsabbli :

AFCO


19. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 1 ta' April 2020 u 2 ta' April 2020.


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 18.28.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Mejju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza