Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d. - Briuselis

DALYVIŲ SĄRAŠAS
PDF 59kWORD 9k

Dalyvavo:

Isabella Adinolfi, Maria Arena, Manon Aubry, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Brando Benifei, Lars Patrick Berg, Marc Botenga, Patrick Breyer, Marco Campomenosi, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Olivier Chastel, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Clare Daly, Andor Deli, Filip De Man, Herbert Dorfmann, Angel Dzhambazki, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Daniel Freund, Michael Gahler, Gianna Gancia, Helmut Geuking, Esteban González Pons, Márton Gyöngyösi, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld, Andrey Kovatchev, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Esther de Lange, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Antonius Manders, Thierry Mariani, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Siegfried Mureşan, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Anne-Sophie Pelletier, Kira Marie Peter-Hansen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Dragoș Pîslaru, Dennis Radtke, Guido Reil, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Roos, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Andreas Schwab, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Tom Vandendriessche, Johan Van Overtveldt, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Mick Wallace, Pernille Weiss

Leista nedalyvauti:

Abir Al-Sahlani, Aušra Maldeikienė, Linea Søgaard-Lidell

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika