Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

PRESENTIELIJST
PDF 58kWORD 9k

Aanwezig:

Isabella Adinolfi, Maria Arena, Manon Aubry, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Brando Benifei, Lars Patrick Berg, Marc Botenga, Patrick Breyer, Marco Campomenosi, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Olivier Chastel, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Clare Daly, Andor Deli, Filip De Man, Herbert Dorfmann, Angel Dzhambazki, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Daniel Freund, Michael Gahler, Gianna Gancia, Helmut Geuking, Esteban González Pons, Márton Gyöngyösi, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld, Andrey Kovatchev, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Esther de Lange, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Antonius Manders, Thierry Mariani, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Siegfried Mureşan, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Anne-Sophie Pelletier, Kira Marie Peter-Hansen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Dragoș Pîslaru, Dennis Radtke, Guido Reil, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Roos, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Andreas Schwab, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Tom Vandendriessche, Johan Van Overtveldt, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Mick Wallace, Pernille Weiss

Verontschuldigd:

Abir Al-Sahlani, Aušra Maldeikienė, Linea Søgaard-Lidell

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid