Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

6. Искане за снемане на имунитет

Хърватските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Valter Flego във връзка наказателно производство, образувано срещу него от Районния съд в Риека.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност