Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše v pondělí 30. března 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému Falešné a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí