Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee maandag 30 maart 2020, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun econommieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen door een grote volksgezondheidscrisis (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid