Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela

7. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w poniedziałek 30 marca 2020 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (00097/2019/LEX – C9-0086/2020 – 2018/0330B(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności