Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

8. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - lhůta: 13. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v třešních a višních a na jejich povrchu (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - lhůta: 12. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, kyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - lhůta: 21. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - lhůta: 21. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - lhůta: 10. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí