Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d. - Briuselis

8. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorato liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetoato ir ometoato liekanų koncentracijos vyšniose ar ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 12 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, ciazofamido, ciprodinilo, fenpiroksimato, fludioksonilo, fluksapiroksado, imazalilo, izofetamido, metilkrezoksimo, lufenurono, mandipropamido, propamokarbo, piraklostrobino, piriofenono, piriproksifeno ir spinetoramo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios miklobutanilo, napropamido ir sintofeno liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika