Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

8. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloraat in of op bepaalde producten betreft (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - termijn: 13 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dimethoaat en omethoaat in of op kersen (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - termijn: 12 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximaat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen en spinetoram in of op bepaalde producten (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - termijn: 21 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor myclobutanil, napropamide en sintofen in of op bepaalde producten (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - termijn: 21 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van tricalciumfosfaat (E 341 (iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - termijn: 10 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid