Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela

8. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - termin: 13 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w czereśniach i na ich powierzchni (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - termin: 12 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cyjazofamidu, cyprodynilu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, fluksapyroksadu, imazalilu, izofetamidu, krezoksymu metylu, lufenuronu, mandipropamidu, propamokarbu, piraklostrobiny, pyriofenonu, piryproksyfenu i spinetoramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - termin: 21 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenia Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości myklobutanilu, napropamidu i sintofenu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - termin: 21 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - termin: 10 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności