Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

9. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през октомври, първата месечна сесия през ноември, втората месечна сесия през декември 2019 г. и на първата месечна сесия през януари 2020 г., се намират на сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност