Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

11. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 47 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 март 2020 г.)

комисия BUDG

- Защитна мрежа за закрила на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР (2020/2051(INL))
(подпомагаща: AGRI)

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност