Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

12. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Отговорност на дружествата за екологични щети (2020/2027(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: DEVE, LIBE

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност