Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 10k
Neljapäev, 26. märts 2020 - Brüssel

13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2020 – III eelarveosa – Komisjon (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013, määrust (EL) nr 1301/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [Koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EU) nr 2012/2002, et anda finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

2) parlamendiliikmed

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil ja Nuno Melo. Resolutsiooni ettepanek, millega mõistetakse hukka lennuettevõtja TAP lendude peatamine Venezuela režiimi poolt (B9-0120/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Resolutsiooni ettepanek Euroopa optimismi päeva kohta (B9-0127/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek poliitilise olukorra kohta Bosnias ja Hertsegoviinas ning Serblaste Vabariigi õiguste austamise kohta (B9-0130/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

Viimane päevakajastamine: 28. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika