Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d. - Briuselis

13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 03/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

2) Parlamento narių

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil ir Nuno Melo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos siekiant pasmerkti Venesuelos režimo sprendimą sustabdyti Portugalijos oro transporto įmonės (TAP) skrydžius (B9-0120/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos optimizmo dienos (B9-0127/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl politinės padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje ir pagarbos Bosnijos Serbų Respublikos teisėms (B9-0130/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika