Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 10k
Ceturtdiena, 2020. gada 26. marts - Brisele

13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 03/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 – 2020/2049(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 – 2020/0042(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013, Regulu (ES) Nr. 1301/2013 un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu [Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 – 2020/0043(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm un valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, ja tās nopietni skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 – 2020/0044(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

2. Deputāti

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil un Nuno Melo. Rezolūcijas priekšlikums par nosodījumu Venecuēlas režīmam par TAP lidojumu apturēšanu (B9-0120/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas optimisma dienu (B9-0127/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par politisko situāciju Bosnijā un Hercegovinā un Serbu Republikas tiesību ievērošanu (B9-0130/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika