Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013, Verordening (EU) nr. 1301/2013 en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen door een grote volksgezondheidscrisis (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

2) van de leden

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil en Nuno Melo. Ontwerpresolutie inzake een veroordeling van de annulering van TAP-vluchten door het Venezolaanse regime (B9-0120/2020)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Ontwerpresolutie over de Europese dag van het optimisme (B9-0127/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de politieke situatie in Bosnië-Herzegovina en de eerbiediging van de rechten en bevoegdheden van de Republika Srpska (B9-0130/2020)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid