Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 10k
Štvrtok, 26. marca 2020 - Brusel

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 03/2020 - Oddiel III - Komisia (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

2) poslancov

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil a Nuno Melo. Návrh uznesenia o odsúdení pozastavenia letov spoločnosti TAP zo strany venezuelského režimu (B9-0120/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Návrh uznesenia o Európskom dni optimizmu (B9-0127/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o politickej situácii v Bosne a Hercegovine a dodržiavaní práv Republiky srbskej (B9-0130/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

Posledná úprava: 28. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia