Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 10k
Torsdagen den 26 mars 2020 - Bryssel

13. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2020 - Avsnitt III - kommissionen (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1301/2013 och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att ge ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till unionen som allvarligt har drabbats av större hot mot folkhälsan (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

2) från ledamöterna

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil och Nuno Melo. Förslag till resolution om fördömande av den venezuelanska regimens beslut att ställa in TAP:s flygningar (B9-0120/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Förslag till resolution om Europeiska optimismdagen (B9-0127/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om den politiska situationen i Bosnien och Hercegovina och respekten för Republika Srpskas rättigheter (B9-0130/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

Senaste uppdatering: 28 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy