Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

16. Гласуване на искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
CRE

Парламентът гласува следните искания за прилагане на неотложна процедура, внесени от Комисията:

—   Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet ***I

—   Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

—   Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

Председателят прочете инструкциите относно практическите условия за поименно гласуване, при което се използва алтернативната система за електронно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването) и припомни, че те са също така раздадени на членовете на ЕП.

Гласуването ще продължи до 11 ч.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

(Заседанието беше прекъснато в 10.10 ч.)

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност