Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela

16. Głosowanie nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
CRE

Parlament głosował nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego przedłożonymi przez Komisję:

—   Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

—   Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

—   Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

Przewodniczący odczytał praktyczne wskazówki dotyczące zasad głosowania imiennego przy użyciu alternatywnego systemu głosowania elektronicznego (zob. decyzja Prezydium z 20 marca 2020 r. uzupełniająca jego decyzję z 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania) i przypomniał, że zostały one również dostarczone posłom.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 12.30.

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.10.)

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności