Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 mars 2020 - Bryssel

18. Uttalande av talmannen
CRE

Talmannen gjorde ett uttalande där han påminde om de exceptionella och oförutsedda förhållanden som låg till grund för sammankallandet av denna extra sammanträdesperiod. Detta beslut, som saknar motstycke, syftade till att skydda parlamentspersonalens och ledamöternas hälsa, samtidigt som det säkerställde parlamentets demokratiska livskraft till förmån för EU:s invånare.

Han framförde parlamentets kondoleanser till familjen till den unga man som arbetade vid parlamentet och som avled av sviterna av covid-19, liksom till familjerna till alla andra som mist livet till följd av viruset.

Han hyllade sjukvårdspersonalen i EU, och påminde om att allmänhetens beteende är avgörande i kampen mot pandemin.

Slutligen betonade han betydelsen av de beslut som skulle fattas under dagen.

Senaste uppdatering: 28 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy