Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

19. Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (2020/2610(RSP))

Председателят съобщи на Асамблеята, че Председателството на Съвета е изпратило изявлението си в писмена форма, тъй като не може да присъства (вж. точка 19 от пълния стенографски протокол).

Урсула фон дер Лайен (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Javier Moreno Sánchez, от името на групата S&D, Dominique Riquet, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Ангел Джамбазки, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoş Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab и Jan-Christoph Oetjen.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност