Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

19. Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19 (2020/2610(RSP))

Předseda informoval plénum, že zástupci předsednictví Rady, kteří se zasedání nemohli zúčastnit, zaslali své prohlášení písemně (viz bod 19 doslovného záznamu ze zasedání).

Ursula von der Leyen (předseda Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Javier Moreno Sánchez za skupinu S&D, Dominique Riquet za skupinu Renew, Nicolas Bay za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab a Jan-Christoph Oetjen.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí