Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 26. marts 2020 - Bruxelles

19. En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet (2020/2610(RSP))

Formanden meddelte forsamlingen, at Rådets formandskab havde fremsendt en skriftlig erklæring, da det ikke kunne være til stede på mødet (se punkt 19 i det fuldstændige forhandlingsreferat).

Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Javier Moreno Sánchez for S&D-Gruppen, Dominique Riquet for Renew-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab og Jan-Christoph Oetjen.

Taler: Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 28. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik