Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 26. maaliskuuta 2020 - Bryssel

19. EU:n koordinoidut toimet covid-19-epidemiaan reagoimiseksi (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n koordinoidut toimet covid-19-epidemiaan reagoimiseksi (2020/2610(RSP))

Puhemies ilmoitti täysistunnolle, että koska neuvoston puheenjohtaja ei voinut olla tilaisuudessa läsnä, hän on lähettänyt julkilausumansa kirjallisena (ks. sanatarkat istuntoselostukset, 19 kohta).

Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Javier Moreno Sánchez S&D-ryhmän puolesta, Dominique Riquet Renew-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab ja Jan-Christoph Oetjen.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö