Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d. - Briuselis

19. Koordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Koordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį (2020/2610(RSP))

Pirmininkas pranešė Parlamentui, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, kurios atstovas negalėjo dalyvauti, savo pareiškimą atsiuntė raštu (žr. posėdžio stenogramos 19 punktą).

Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Javier Moreno Sánchez S&D frakcijos vardu, Dominique Riquet Renew frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab ir Jan-Christoph Oetjen.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika