Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2020. gada 26. marts - Brisele

19. Koordinēta Eiropas rīcība saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Koordinēta Eiropas rīcība saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu (2020/2610(RSP)).

Priekšsēdētājs informēja sesijas dalībniekus, ka Padomes prezidentūra, nespējot piedalīties sanāksmē, bija iesniegusi savu paziņojumu rakstveidā (skatīt debašu stenogrammas 19. punktu).

Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Javier Moreno Sánchez S&D grupas vārdā, Dominique Riquet Renew grupas vārdā, Nicolas Bay ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab un Jan-Christoph Oetjen.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika