Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

19. Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (2020/2610(RSP))

De Voorzitter deelt de vergadering mee dat het voorzitterschap van de Raad niet aanwezig kan zijn en daarom zijn verklaring schriftelijk heeft ingestuurd (zie punt 9 van het volledig verslag van de vergadering).

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Javier Moreno Sánchez, namens de S&D-Fractie, Dominique Riquet, namens de Renew-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab en Jan-Christoph Oetjen.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid