Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 26. marec 2020 - Bruselj

19. Usklajeni evropski odziv na izbruh koronavirusa COVID-19 (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Usklajeni evropski odziv na izbruh koronavirusa COVID-19 (2020/2610(RSP))

Predsednik je zbrane obvestil, da je predsedstvo Svetu, ki ne more prisostvovati seji, poslalo pisno izjavo (glej točko 19 dobesednega zapisa seje).

Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Javier Moreno Sánchez v imenu skupine S&D, Dominique Riquet v imenu skupine Renew, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab in Jan-Christoph Oetjen.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Zadnja posodobitev: 28. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov