Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 mars 2020 - Bryssel

19. Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19 (2020/2610(RSP))

Talmannen informerade plenarförsamlingen om att rådets ordförandeskap, som inte kunde närvara, hade sänt sitt uttalande i skriftlig form (se punkt 19 i det fullständiga förhandlingsreferatet).

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Javier Moreno Sánchez för S&D-gruppen, Dominique Riquet för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab och Jan-Christoph Oetjen.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 28 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy